Muro-izol®
izolacja grawitacyjna

Iniekcja grawitacyjna

Iniekcja grawitacyjna to skuteczna metoda osuszania budynków, która pozwala na eliminowanie wilgoci i naprawę izolacji murów oraz fundamentów.

Braki w izolacji lub jej uszkodzenie prowadzi do nadmiernego wilgocenia się murów w budynku, w konsekwencji prowadzi to do niszczenia ścian i zmniejszenia ich wytrzymałości. W efekcie na ścianach pojawiają się plamy wilgoci, pleśń, grzyby oraz w pomieszczeniach wyczuwalny jest intensywny, nieprzyjemny zapach stęchlizny.

Iniekcja grawitacyjna polega na wprowadzeniu do zawilgoconego muru specjalnego preparatu – iniektu. Środek wprowadzany jest pod kątem 15-45°, w specjalnie przygotowane otwory o średnicy od 20 do 30mm, dzięki czemu przedostaje się w głąb murów.

Zastosowanie iniekcji grawitacyjnej polecane jest w przypadku wystąpienia trwałej wilgoci lub uszkodzeń w hydroizolacji. Dzięki tej technologii możemy skutecznie odtworzyć izolacje poziome i pionowe. Nasze prace realizowane są przy pomocy autorskiego, opatentowanego środka Muro-izol®.

Dowiedz się więcej o Muro-izol®

Jak działa
osuszanie budynków

Realizacje
Muro-izolem®

Scroll to Top